Почит към Пенчо

Събраните съчинения на един голям писател са важна част от символния капитал в културната история на всеки народ. Още повече, когато става дума за автор като Пенчо Славейков, който превръща естетическия концептуализъм в цел и смисъл на своето творческо развитие. За съжаление обаче малцина почитатели на Славейков могат да си припомнят кога за последен път е излизало подобно издание. Седемтомникът под редакцията на Боян Пенев е останал далече в историята на българската литература от 20-те години; осемтомните Съчинения, дело на издателство "Български писател" от края на 50-те години, могат да бъдат открити само в избрани библиотеки. Начинанието на издателство "Фигура" изглежда странен, дори екзотичен акт върху фона на всеобщата комерсиализация на съвременния книжен пазар. И все пак то е пример за потребността от духовни ценности, за нуждата от опори на културната мисъл сред вавилонското разноречие на човешкото в литературата на новия век.
Съставителите на книгата, Стоянка и Камен Михайлови, са изследователи, посветили дълги години упорит труд на Пенчо Славейков и на неговото културно дело. Патосът в техния подход е именно почитта, преклонението пред волята и борбените усилия на една голяма личност. В този смисъл книгата е пример за смисъла на културните връзки, за целостта на културната памет; нейната поява има и чисто етично влияние върху йерархията на ценностите в съвременния живот. Ако почитта е моралният патос, не по-малко важна е професионалната прецизност на работата, извършена от целия издателски колектив. Започвам отново със съставителството, което е изключително трудно в случаи като този с Пенчо Славейков, където се преплитат съдържанията на книги, безбройни лични корекции, редакторски намеси, противоречиви намерения и сгрешени амбиции. Определението "епически" за включените произведения изглежда спорно от гледна точка на съвременната литературна теория, но то в действителност изразява мнението и волята на самия Пенчо Славейков, неговия начин да назовава с конкретен термин част от своето (всъщност лирическо) творчество. Важна част от изданието са биографичният очерк, историята на Славейковото литературно наследство и бележките към всеки отделен текст, които посочват разликите в неговите известни редакции, коментират източниците на замисъла и представят рецептивните перипетии. В художествено и полиграфическо отношение книгата също така изглежда чудесно, тя е едно истинско библиофилско удоволствие и съблазън, при това на много достъпна цена. Очевидно е, че трябва да отделим дума и за спомоществователя на изданието ... Мобиком. Колко лесно изглежда да се направи нещо за българската култура - при добри обстоятелства... Остава ни само да чакаме появата на следващи томове.

Милена КироваДуми
с/у думи

Пенчо Славейков. Епика.
Т.1. Съставителство, коментар и бележки Стоянка Михайлова, Камен Михайлов. Издателство Фигура. С. 2001