На 5 ноември от 16 часа в Дома на архитекта на ул. "Кракра" - 11 ще се проведе честване на свети Пимен Зографски с връчване на ежегодната награда на името на светеца за българска християнска архитектура. Ще бъдат изнесени доклади за делото на св. Пимен Зографски и за 400-годишнината на Петър Богдан Бакшев; ще бъде проведена и дискусия по актуални въпроси на софийското археологическо наследство.

К