На 25 октомври в Евро-българския културен център се състоя представянето на новия "Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции". Негов съставител е доц.д-р Емилия Стоева - преподавател и ръководител на клас в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" по специалност операторско майсторство.
Подобен речник се издава за пръв път в България. Той съдържа 5000 специализирани термини, а също и специфични жаргонни идиоми, особено важни на работния терен. Това са предимно технически понятия, свързани със снимачния период, записа и възпроизвеждането на звука, монтажа и разпространението на филма.
Авторката уточни, че при съставянето на речника са използвани речници, енциклопедии, справочници и специализирана периодика, издавани на английски език през последните 20 години. В края на пособието е поместен филмов бюджет, включващ всички пера, реално съпътстващи производствения период на един игрален филм.
Доц. Емилия Стоева сподели, че дължи идеята за настоящия речник на своя учител - покойния проф. Георги Карайорданов, а нейното реализиране - на Националния фонд "Култура", НАТФИЗ и Националния филмов център. Предназначено за широк кръг читатели, това издание е особено важно и необходимо днес, когато у нас все по-често се снимат холивудски продукции, в които работят и български професионалисти.

Ирина Иванова