На 24 и 25 октомври т.г. в СУ "Св. Климент Охридски" се състоя научна конференция на тема "Социалните шансове на социологията в България". Форумът отбеляза 25-годишнината от основаването на катедрата по социология в Алма Матер (1974) и оказа почит към паметта на нейния пръв ръководител проф. Любен Николов (1937-1991), чиито избрани трудове "Социология на личността" бяха публикувани наскоро от "Софи-Р" със съдействието на Философския факултет.
Работата на конференцията беше фокусирана върху следните теми: "Личността и институционализирането на социологията", "Парадигми на българската социология" и "Граници на социологията".
В програмата на различните заседания четем имената на доц. Майя Грекова ("25 години - време за равносметка"), проф. Георги Фотев ("Граници на социологията"), ст.н.с. Кольо Коев ("Маски и лица. Българската социология в търсене на самата себе си"), проф. Минчо Семов ("Любен Николов, ученият, човекът"), проф. Петър-Емил Митев ("Социализация и ювентизация - към една теоретическа равносметка"), проф. Елена Михайловска ("Граници на социологията: към актуалното преутвърждаване на една възможна социология на изкуството"), проф. Кръстьо Петков ("Социология на прехода и преходните социологии"), ст.н.с. I ст. Пепка Бояджиева ("Социология на неуспеха"), доц. Андрей Бунджулов ("Ученият и властта"), гл. ас. Деян Деянов ("Практическата логика като граница на социологията"), гл. ас. Светлана Събева ("Нормалността като граница на социологическите понятия") и др.
Вестник "Култура" честити юбилея на българското социологическо образование, пожелавайки на социологическата гилдия успех в (само)разграничаването на собствените й маски и лица пред съвременното общество и неговите (изгубени) илюзии!

Култура