Изборът на "Култура"


1956 ...За да остане следа

Албум фотографии
Текст Жолт Байер

Издание на Унгарски културен институт в София и ИК Гутенберг
Цена 7 лева