Любомир Сагаев (1917 - 2001)

бе личност, обвързана дълги години с културния живот на страната ни като директор на Българския културен център във Варшава, директор на Софийската филхармония, председател на творческия фонд на Съюза на българските композитори.
Автор е и на редица статии в списание "Българска музика", на книгите "Българско оперно творчество", "Книга за операта", "Съвременно българско оперно творчество".
Поклон пред паметта му!


Съюз на българските композитори
Секция Музиколози