Още по повод статията на Евгений Дайнов

Уважаема г-жо Червенкова,
Т. Ралчевски

Уважаеми г-н Ралчевски,
К. Червенкова