Допълващо финансиране на абонамента на библиотеките
Центърът за изкуства "Сорос" - София, обявява конкурс за частично финансиране на годишния абонамент за културна периодика на библиотеките в България. Проектът е подкрепен от Фонда за развитие на книгата в Централна и Източна Европа - Амстердам (www.ceebp.org).
Целта на проекта е да се увеличи абонаментът за културна периодика на библиотеките в страната, което да направи изданията достъпни за по-широка аудитория и да подобри комуникацията между библиотеките, издателствата и дистрибуторите.
Идеята е разработена в рамките на проект "Подкрепа на периодичните издания за култура", който стартира през 1998 г. През настоящата година за четвърти пореден път ще се осъществи допълващо финансиране на абонамента на библиотеките в страната.
Изборът на заглавия за абонамент е строго регламентиран и включва единствено периодични издания за култура.
Приоритетно ще бъдат подкрепяни обществени библиотеки.
Краен срок за кандидатстване 20 ноември 2001.
За повече информация и формуляри за кандидатстване: Милена Делева, mdeleva@sca.osf.bg
Тел./факс: 02 980 02 44