На 2 октомври т.г. в Националната художествена галерия проф. Раймон Детре представи българското издание на книгата си "Криволици на мисълта", преведена от фламандски от Жерминал Чивиков и публикувана от издателство "ЛИК". Книгата представлява изследване върху Григор Пърличев като частен случай в балканските национализми и локализира своя концептуален персонаж в охридски, гръцки, български и македонски историко-културен контекст. (Повече за труда на проф. Детре - вж. "Пърличев на Детре" от доц. Албена Хранова, в. "Култура", бр. 34/2001.)
Представянето на книгата предизвика разисквания, в които участваха проф. Никола Георгиев, доц. Александър Кьосев, доц. Михаил Неделчев, проф. Георги Фотев, доц. Албена Хранова, Владимир Трендафилов и др.
Очаквайте разговор с проф. Детре в някой от следващите броеве на вестника.

Култура