Literary Access Project
Проектът "Достъп до литературата (Literary Access)" цели да постигне градивен и оригинален пример за използването на новите технологии в полето на писането, публикуването, промоцията и разпространението на слабо представените литератури в Европа.
По-специално, целта на проекта е да създаде с помощта на Интернет и издателската технология "Печат при поискване" (POD) едно събирателно интер-регионално литературно взаимодействие между писатели, преводачи и издатели на два периферни европейски региона: Балтийско море и Балканите.
Проектът също така цели да разшири концепцията за популяризиране на слабо разпространените литератури до идея за окуражаване на тиражирането на "слабо разпространените" интелектуални рефлексии "от периферията". За целта ще асоциира към програмата си няколко местни университета, студенти и интелектуалци от страните-участнички.
Съорганизаторите на проекта представят четири европейски страни: Международният преводачески и писателски център, Родос, Гърция; Балтийският център за писатели и преводачи във Висби, Швеция; Център за изкуства "Сорос" - София, The Books-on-demand, POD publisher във Висби, Швеция; The Librairie Desmos Publishing House в Париж, Франция.
В по-нататъшното си развитие проектът ще работи в близко сътрудничество с различни литературни институти, издатели и писатели из цяла Европа, които ще бъдат асоциирани към целите на проекта и ще вземат активно участие в изпълнението му.
Основната цел на проекта ще бъде постигната посредством няколко конкретни дейности: изграждане на Интернет страница на проекта "Достъп до литературата"/Internet Literary Access (I.L.A.); предлагане на услуга Печат при поискване/Print On Demand (P.O.D.) за литература на приоритетните езици; литературни уъркшопи на колективен (взаимен) превод/Literary Workshops of Collective Translation; уъркшоп "Достъпът до новите технологии при публикуване"/New Technologies Publishing Access; литературен семинар "Мислители от периферията"/"Thinkers from the Periphery"; заключителна конференция "Достъпът до литературата"/Closing Conference "Literary Access".
Ако сте писател, поет, преводач или издател, и проявявате интерес към конкретната тема на проекта и/или искате да станете член на международната мрежа Literary Access, моля обърнете се за повече информация към: Милена Делева, локален координатор; ел. поща: mdeleva@sca.osf.bg
Възрастово ограничение 35-40 г.
Проектът е финансиран от програма 2000 на Европейския съюз.
Мениджър: Достена Лаверн (do.lavergne@libertysurf.fr)