Институтът за средновековна философия и култура
обявява конкурс
за преводи от гръцки и латински език на текстове на средновковни автори.

Конкурсът включва две възрастови групи: средношколци и студенти.
Текстовете могат да бъдат получени в помещението на Института - София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 4, ет. 5, стая 503; тел. 971 10 02
(вътрешен 312); е-mail: kapriev@sclg.uni-sofia.bg
всеки ден от 10 до 13 часа.
Срокът за предаване на готовите преводи е 15. 04. 2002 г.
Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24. 05. 2002 г.
Във всяка от възрастовите групи ще бъдат раздадени:
първа награда - 350 лв.
втора награда - 250 лв.
трета награда - 150 лв.
Сполучливите преводи ще бъдат публикувани.