Дискусионна Култура

По повод статията на Евгений Дайнов
Що е интелектуалец...,
публикувана в бр. 35 (2196)

Разговорите води Митко Новков

Интелектуалецът -
светският духовник
,
Богдан Богданов

Интелектуалецът
и ценностите
,
Ивайло Знеполски