В Министерството на културата
На 6 ноември Министерството на културата отчете какво е свършил новият екип за първите 100 дни от работата си. Министърът Божидар Абрашев, зам.-министрите Румен Димитров и Ганчо Карабаджаков, г-жа Зашева (финансовият капацитет на министерството), г-жа Александрова (юридическият капацитет на министерството) и редица шефове на национални центрове по изкуствата и други звена застанаха пред журналистите с непростата задача да разкажат колко нищо са заварили и колко много са смогнали да постигнат...
Експозе за завареното и за успехите направи министърът. Той започна с това, че се налагало да чистят авгиевите обори на своите предшественици, че много време им отнема да решават проблеми, възникващи от неправилни решения, някои от които сигурно ще се обсъждат и в прокуратурата (все пак беше вметнато: "Ако се докажат, ако се докажат..."). Като пример беше споменато закупуването на някаква дограма за 700 000 лева, която не било ясно дали е сложена където трябва, и т. н. След това министърът заяви, че "задължително трябва да се променят някои действащи закони", но дори тази обща фраза някак не дразнеше в сравнение с изречение като: "Главният приоритет на Министерството на културата е свързан с основната стратегия на министерството." По-сетне ни беше казано, че българската култура пробива пътя за инвестициите, че тя е визитна картичка на страната и води до икономически просперитет. Прекрасно, дори унася...
Като дойде думата за бюджета, си наложихме вслушване. Заявено беше, че ще има значително увеличение на процента от БВП, а именно с 10,92% повече от този за 2001 година. (Думите му не внесоха яснота, та след това г-жа Зашева се опита да ги конкретизира. Ако за 2001 г. културата е ангажирала 0,6% от БВП, през 2002 г. се предвижда да бъде 0,7%. Но това не било всичко, защото със закон ще бъде разпоредено от общинските бюджети 1,5% да се заделят за читалища, а 0,9% за библиотеки.) До края на годината ще бъдат нанесени поправки в Закона за авторските и сродните им права. В бюджета са предвидени милион и половина лева за достойното ни представяне на Европалия в Белгия, започнато е реставриране на НХГ, приключило е реставрирането на костницата до Бачковския манастир и т. н.
След като прочете подготвеното, министър Абрашев най-щедро предостави думата на своите заместници.
За да не си помислите, че не сме настроени позитивно, ще отбележим, че екипът на министерството не отчете като свършена работата върху частта за културата в правителствената програма. Съвсем точна преценка!

Никола Вандов