Културен коктейл


Какво свърши Министерство на културата, Никола Вандов

Томов + Слави = Пари, много пари, Марин Бодаков
Конференция за балканската културна интеграция в Солун, Алек Попов
Две нови книги на кинодраматурга Любен Станев, Светлана Попова
Изложбата Избрано на Георги Ножаров в Ирида, Константин Илиев
Изложбата Спомен за Слона в зала Райко Алексиев, Даниела Чулова
Лили Вермут - белязана с артистичност, Виолета Василчина
Премиера на филма Дългото завръщане, Светлана Попова
Конкурсът за съвременна хореография е възстановен, Анелия Янева
Денет години без музиканта Васил Стефанов, Иван Маринов
Вечер на иранския поет и философ Хафез Ширази, Хаджар Фиюзи

Конкурс по магистърската програма Медии и междукултурна комуникация