Изборът на "Култура"


Ан Чън

История на китайската мисъл

Превод от френски Виолета Йончева,
редактор Крум Ацев
Издателство Рива, 2001 г.
Цена 16,90 лева.