Чужд поглед върху реалността
На 9 ноември т. г. в АТА център за съвременно изкуство се откри заключителният етап от проекта "Смяна на местата" - иницииран от група "8-ми март" и куратора Мария Василева. Проявата е осъществена с подкрепата на фондация "Про Хелвеция". В "Смяна на местата" са включени 11 художнички от България, Швейцария, Австрия, Македония и Румъния. Всеки един от авторите, за период от две седмици, разменя своя начин на живот с творец от друга държава. Художниците сменят градовете си, домовете си, ателиетата си... Техният свят се променя за кратко време. Те трябва да изразят впечатленията си от новата атмосфера чрез своите артистични представи за изкуството. Участниците в проекта "поглеждат през очите на другия" и отразяват вижданията си за новата политическа, икономическа и социална среда. Влизайки в новия свят, те по различен начин реагират на видяното.
Аделина Попнеделева е била в Австрия на мястото на Катарина Матиазек (и обратното). Попнеделева събира своите впечатления във видео работата си "Интеграция (Виенски валс в "Чака-Рака")". В краткото филмче на фона на поп-фолк танците в не безизвестния столичен клуб тя пуска класически виенски валс - два абсолютно несъвместими момента за съвременната българска естетика, които обаче не успяват да издразнят особено много зрителя във варианта, по който са представени.
Катарина Матиазек изписва фриз от текст, който тече по прозорците на Галерията. Текстът описва една сутрин на Матиазек в София, гледаща надолу през прозорец от апартамент, намиращ се нависоко.

Надежда Олег Ляхова, Помежду, снимка cult.bg

Надежда Олег Ляхова създава швейцарски пейзаж от турски локум. Тя определя своето място някъде помежду равномерното тиктакане на швейцарския часовник и тежкото развлачване на турския локум. На нея, помежду им, "логично се пада" да събере "сладката протяжна лепкавост със студеното механично тиктакане".
Ана Стойкович с "Пука ни един за друг" пресъздава света, в който няма граници и бариери. Стойкович залепя на пода на Галерията огромна спътникова снимка на района България - Македония. Всеки посетител може спокойно да се разхожда по нея, без да се притеснява за изкуствено създадените граници между държавите.

Алла Георгиева, Македонско одеало, снимка cult.bg

"Македонско одеяло" е работата на Ала Георгиева, която третира наболелия проблем за войната в Македония. Авторът постила на пода одеяло в замаскировъчен десен, върху което има налепени снимки с кадри от типични македонски пейзажи и моменти от всекидневието на хората - македонски черкви, забрадени баби на седянка и т. н. А върху всичко това в четирите края на одеялото има четири фигурки на войници (залегнали в бойна готовност). Война, която те завива вечер и ти пее "приспивна песничка".
"Смяна на местата" проследява внезапните впечатления, които могат да бъдат провокирани у човек случайно попаднал в по-различна среда. Хората, извадени от своя начин на живот и вкарани в друга ситуация, могат много по-лесно да схванат основните знаци на другата култура. Разменили си веднъж местата, творците веднага успяват да уловят сигматичните елементи за страната, в която гостуват.

Мария Славчева