Вещо за книгата като вещ - така може да се резюмира "История на книгата. Книгата в историята" (УИ "Св. Климент Охридски". С., 2001). Или една авторитетна христоматия, съставена под редакцията на Ани Гергова и Красимира Даскалова, в която е изложена западната (френска, английска, американска, немска, италианска и испанска) история на книгата като интердисциплинарно изследователско поле.
В изданието се помещават Робърт Дарнтън, Доналд Ф. Макензи, Джон Федър, Томас Тансел, Дейвид М. Хол, Анри-Жан Мартен, Робер Естивал, Лодовика Брайда, Жан-Франсоа Ботрел, Роже Шартие, Мишел Фуко, Бернхард Фабиан, Елизабет Айзенщайн, Жил Барбър.
Прочее, те пишат не само за книгата като "предмет от съответен материал и със съответни размери, който е или съшит, или нагънат, и съдържа знаци, предаващи интелектуално съдържание", но и като за решителен феномен на писмената култура на човешката цивилизация.

К