Селекция: Статично - Динамично в галерия Теа
Александър Вълчев е от поколението млади скулптори, което започна да се изявява активно в края на 90-те години и което вече заема своето място в българското изкуство.
Изложбата "Селекция: Статично - Динамично" в галерия "Теа" е първата му изцяло самостоятелна изява, която не оставя никакво съмнение, че става въпрос за талантлив автор с оригинална и последователна мисъл. Основният проблем, който занимава скулптора - моделирането на пространството и преобразяването му чрез активната художествена намеса в него, тук получава своята завършеност. В случая интериорът на галерията е не само мястото, където са поставени творбите, но той играе и основна роля за възприемането им, става неделима част от тях.
Рисунките голям формат повтарят мотива от скулптурните композиции. В "Статично" (първата част от изложбата, състояла се между 1 и 11 ноември т. г.) вертикалата е основният смислово-композиционен елемент, който моделира пространството. Многократното й повторение създава усещането за спокойствие и хармония. Тя се проектира и от сенките, създадени от специалното насочено осветление. По този начин активният червен цвят, преобладаващ в рисунките, бива лишен от присъщата му агресивност и натоварен с други смисли и внушения.
Във втората част "Динамично" (провела се от 12 до 20 ноември т. г.) е спазен същият принцип, но е търсен противоположния ефект. Силно раздвижените форми, свободно преминаващи от реалното в илюзорното пространство (това на рисунките), внасят напрежение и дават нов, различен поглед върху цялото, осмислят по нов начин интериорната среда.
Чистотата на замисъла и професионалното изпълнение помагат на Александър Вълчев да постигне целта си. Той успява да извади зрителя от делничното и да стимулира естетическото му мислене, въвличайки го вътре в едно специфично пространство, обособено от художествените творби.

Стефания Янакиева