На 15 и 16 ноември 2001 г. в Дома "Витгенщайн", Виена, се състоя конференция на тема "Логически форми и езикови игри: Витгенщайновата 'кутия с инструменти'". Конференцията, посветена на 50-годишнината от смъртта на мислителя, беше организирана от Философския институт на Виенския университет, Българския изследователски институт в Австрия, Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет, Българския културен институт "Дом Витгенщайн" и Дружество "Приятели на Дома 'Витгенщайн'". Двата проблемни кръга, в които бяха съсредоточени дискусиите, бяха връзката между "Трактата" на Витгенщайн и Ръселовия ръкопис от 1913 г. и възможността Витгенщайн от периода на "Философски изследвания" да бъде мислен като предшественик на изследователското поле, което Пиер Бурдийо обозначава като "практическа логика".
На 15 ноември бяха прочетени следните доклади: "Витгенщайновите инструменти" на Моника Зеекирхер, "Дали Витгенщайновия 'Трактат' е в някакъв смисъл мистически?" на Николай Милков, "Концепцията за безсмисленото в 'Трактата'" на Аня Вайберг и "Витгенщайновата кутия с инструменти: логика и/или топологии" на Димитър Вацов. На другия ден Александър Кънев прочете доклад "От логически форми към граматически правила: реконструкция на появата на Витгенщайновия анти-есенциализъм", Клаус Пул - "Витгенщайн и завръщането към всекидневното", а Деян Деянов и Тодор Петков представиха изследователската програма по практическа логика на Института за критически социални изследвания с докладите "Витгенщайн и Бурдийо: езикови игри и практическа логика" и "Витгенщайн и Остин като практически логици".

К