Културен коктейл


До г-н Тачев по повод радио Alma Mater, Кристиан Гизелман

Жак Дерида в София
Книгата История на книгата. Книгата в историята
Книгата Бог е любов на Владимир Левчев, Силвия Чолева
Два филологически семинара за една вечер в СУ, Анахит Хачикян
Международният конкурс за пианисти Зайлер, Димо Димов
Смяна на местата в АТА център за съвременно изкуство, Мария Славчева
Кюнците на Греди Асса в галерия Циклоп, Валери Стефанов
Изложбата 12 + 1 на Христо Харалампиев в Галерос, Светлана Куюмджиева
Селекция: Статично - Динамично в галерия Теа, Стефания Янакиева
Скулптури на Лина Георгиева в Унгарския културен център
Съвременна графика от Япония и България, Мария Славчева
Паметник на загинали военни медицински служители
Конференция в Дома Витгенщайн във Виена