Изборът на "Култура"


Деян Деянов

Хуманитаристиката
след смъртта на човека


Увод в логиката и методологията
на хуманитарните науки
Пловдивско университетско издателство
Пловдив, 2001