2000                2001                2002
                                                                                               (проект)Субсидия на МК          38 542 800      38 444 800     42 879 700

Дял за театъра
в бюджета на МК
     12 515 000      12 651 000 (план)       -

      От него:
ФРЗ
(с ДОО и ПКБ)
            6 156 000        7 125 000       7 170 000
                                                                                       (+ 10% от МФ)


Бюджетни
средства
за проекти от НЦТ
          340 000           1371 004         450 000

Привлечени
общински
средства
                         1 240 000          1 600 000      1 628 000