Президентските избори

Цветът на прожектора,
Георги Лозанов

Умората на метала,
Андрей Иванов