Тероризмът

Духът на тероризма,
Жан Бодрийар

Да отхвърлим възхвалата,
Жерар Юбер