Най-старият занаят

Историята на амулетите може да бъде разбрана и като история на човешкото въображение. Те са материален израз на вярата, на способността за магическо въздействие върху околния свят. Затова и най-старият занаят, твърди Боряна Христова, не е онзи, за който всички се сещаме, не е дори шивачеството, което трябвало спешно да овладеят Адам и Ева, изгонени голи от рая, а именно правенето на амулети. Поне така говорят най-старите запазени образци от материалната култура на неолита. Например фигурките на жаби, символ на плодовитост, които подсказват, че демографските проблеми не могат да бъдат мислени като специфични за нашия свят.
Терминът амулет има неясен произход и магически характер. Самият амулет има задачата да предпазва човека, като отблъсква злите сили, които налитат отвсякъде и заплашват да подронят спокойствието на неговия живот. От какво най-много са се страхували нашите предци? От главоболие и зъбобол, от заразни болести, от "грозници" и женска злоба, от съд и произшествие по време на път... Един съвсем актуален списък на умението за страх. Тогава, когато човекът се сеща, че може не само да отблъсква лошите сили, но също така да влезе и в ползотворни отношения с тях, като ги накара да му помагат, се появяват и талисманите. Както излиза, страхът е най-древното между човешките чувства. Едва когато са изобретени техники за неговото преодоляване, започва да се формира желанието за власт и успех.
Писмените амулети, с които по-специално се занимава изследването на Боряна Христова, възникват едновременно с появата на първата писменост. Нищо чудно Евангелието на св. Йоан да е имало предвид идеята за този тип магическа сила на словото в своето прословуто начало. Във всеки случай и в областта на писмените амулети християнството "е само един тънък пласт, нанесен върху много по-древни текстове и формули". Книгата разказва за всички видове писмени амулети, за условията и начините на тяхното изработване, за спецификата на магическото общуване, предизвикано с тяхната употреба.
Втората част на книгата е празник за любопитните. Тук те ще видят фотокопия от повечето запазени оригинални български амулети (X-XIX век) заедно с превод на автентичните текстове на новобългарски език.
Освен с безспорния си информативно-изследователски принос книгата на Боряна Христова е важна и по още една причина. Тя показва как може да се пише интересно и популярно върху една специфично научна и ерудитска тема. Текстът улучва златен компромис между специализираното познание и неговата комуникативна реализация.Авторката безспорно умее да разказва: остроумно, увлекателно, интелигентно - и много премерено, с точен критерий за отношението между научна прецизност и възбудено любопитство на масовото съзнание. Книгата е много красиво оформена; тя самата е като един талисман на библиофилските страсти. Вярно е, че е доста скъпа, но затова пък може да бъде използвана и с практическа цел. След като прочете всички упътвания и види конкретните примери, добрият читател ще успее да си изработи и сам талисман. Аз лично се колебая между две различни възможности: "талисман за успех при търговски дела" и "амулет срещу вампир и женска злоба".

Милена КироваДуми
с/у думи

Боряна Христова. Амулетите и талисманите в българската писмена традиция. Изд. Анубис.
С. 2001