Думи и графити
На 23 ноември т. г. в Националната галерия за чуждестранно изкуство се откри изложбата "Думи и графити". Проектът е по идея на галерия "Масларски" - Самоков, и включва 31 тристишия на Борис Христов, илюстрирани от 31 офорта на Милко Божков. Думите и графитите на двамата творци са събрани в издание с тираж 40 броя. В Галерията всеки лист е изложен отделно - като самостоятелно произведение, а цялостното издание може да се види под стъклена витрина.
Специфичната творба е била представена и на Международното биенале на графиката във Варна. Реализаторът на проекта Иво Масларски предвижда изложбата да обиколи повече градове из цяла България.
Поезията и графичното изкуство винаги са били тясно свързани. Настоящата експозиция акцентира именно върху тази връзка, без да се дава приоритет на нито един от двата вида изкуство. Когато наблюдаваш произведенията, никога не можеш да си отговориш на въпроса графичната творба ли е възникнала първо, или идеята за тристишието се е породила преди това.
Напоследък Милко Божков изцяло е ориентирал енергията си към създаване на съвместни проекти с други автори, творящи в различни сфери на изкуството. Неотдавна се състоя и изложбата "Живопис" в галерия "Ирида", на която бяха представени работи, правени заедно със Стоян Цанев.

М. С.