До Министерството на културата
     Националния център за театър
     Съюза на артистите в България

На 26 ноември т. г. трябваше да се проведе кръгла маса на тема "Защо, какво и как преформулираме в програмата за театрално развитие", организирана от Фондация "Сцена Балкани" и Фондация "Пространство Култура" (вж. "Култура", бр. 42 от 23 ноември т. г.). Целта на кръглата маса бе да се дебатира по залегналото в програмата на правителството "Преформулиране на програмата за театрално развитие". За участие в кръглата маса дойдоха представители на съорганизаторите, представител на Комисията за култура към Народното събрание, представители на Сдружението на театралните директори, на Българската асоциация на режисьорите в театъра (БАРТ), на Фондацията "Идея за театър". Надявахме се, че обсъждането на тези колкото сложни, толкова и нетърпящи отлагане въпроси е също така важна за вас, колкото и за нас - представителите на неправителствените организации.
Възобновяваме поканата си и ви предлагаме да се срещнем в някой от следващите понеделници (3 декември или 10 декември т. г.) или на посочена от вас дата, защото не допускаме, че смятате подобни дебати за пренебрежими.

От организаторите на кръглата маса