Известен е вече съставът на новия орган, който ще регулира дейността на радио и телевизионните оператори в България - Съвета за електронни медии. Парламентът избра Лилия Райчева, Маргарита Пешева, Мария Стефанова, Веселин Стойков и Райчо Райков. Президентът назначи Юлиана Тончева, Георги Лозанов, Стефан Димитров и Тома Иванов.

К