Редакцията на сп. "Сезон" кани всички свои сътрудници и приятели на първа среща за учредяване на творчески кръг "Сезон".
Целта на Иван Теофилов (редактор) и Силвия Чолева (съредактор на списанието) е да спомогнат случването на свободен и добронамерен разговор не само за собствено литературните явления у нас, но и за тревожното състояние на периодичните издания в настоящето еклектично, показно неглижиращо литературата и културата време.
Доброто разположение на духа е необходимо условие за участие в срещата.
Редакцията на "Сезон" ви призовава: носете и - но непубликувани! - ръкописи.
Първата сбирка на неформалния кръг "Сезон" ще се проведе в понеделник, 3 декември 2001 г. в гостоприемния Унгарския културен институт, ул. "Аксаков" 16.