Учебник по кинознание и по писане беше наречена новата книга на Петър Увалиев със скромното, почти пренебрежително заглавие "Филмови трохи". Изданието, което съдържа филмови рецензии, публикувани в периодичния печат през 1936-1947 г., беше представено на 23 ноември т.г. в порутения, но дълбоко свързан с живота на Увалиев Факултет по журналистика и масова комуникация. Премиерата беше замислена като част от Климентовите четения и в чест на Петър Увалиев, който беше почетен доктор на Софийския университет. Книгата беше представена през четири различни погледа - на декана на факултета Веселин Димитров, на режисьора Рангел Вълчанов, на съпругата на публициста г-жа Соня Рув и на съставителя Костадин Костов. Общото и при четиримата беше огромното вълнение, с което си спомниха за "многоизмерния" Увалиев. Според Костов той е първият български професионален киножурналист, тъй като въвежда европейския стил на писане за кино. Освен статиите за български и световни киноявления, книгата съдържа богат снимков материал и кратки справки за представените филми. "Филмови трохи" е първата реализация на просветителската идея на фондация "Петър Увалиев" да бъде издадена поредица от книги, разкриващи цялостната личност на Увалиев и разнопосочните му интереси, тъй като у нас името му все още се свързва само с радиожурналистиката. С това можем донякъде да обясним и защо заглавието се опитва да подцени съдържанието - филмовите рецензии са само трохи от богатата професионална трапеза на Увалиев - българския глас на BBC.

Анахит Хачикян