От 13 до 17 ноември в София за трети пореден път се състоя международният фестивал "Видеоархеология". В програмата на единствената по рода си в България проява, свързана с видеоизкуство, бяха включени произведения от Югославия, Словения, Австрия, Холандия, Украина и Русия. "Видеоархеология" - 2001 бе съпътствана и от теоретична част и презентации, организирани от куратора Борис Костадинов и гост куратори от САЩ, Холандия и Австрия. Събитието се състоя в залите на Американския информационен център - София, и в Софийската градска художествена галерия.
Вниманието на почитателите на видеоарта бе фокусирано върху оригинална концепция със заглавие "Археология на желанието". "Желанието" беше конкретно обвързано с разбирането за сексуалност. Целта на предварително поставената от кураторите тематична рамка бе да насочи авторите към визуални и смислови интерпретации около широк диапазон от подтеми. Като темите за пола, секса, тялото, желанието, еротичното, насладата и болката, позволеното и непозволеното.
Селектираните над 150 видеоарт произведения са създадени специално за фестивала. В част от тях видяното предизвика чисто визуално-емоционална наслада, при други зрителят по-скоро беше поставен пред въпроса какво всъщност е това, което гледа, и дали смисълът му не се крие в неговото безсмислие. Някои произведения се възприемаха трудно, защото съпътстващата ги информация беше поднесена основно на английски, което е недопустимо при условие, че фестивалът не се провежда в английско говоряща страна. Успокояваща беше мисълта, че във всяка претендираща за престиж проява винаги се откриват и недостатъци.

Светла Петкова