Културен коктейл


Покана за кръгла маса за театралното развитие
Покана за учредяване на творчески кръг Сезон

Проф. Лили Атанасова на 80, Наталия Илиева
Сесия за субсидиране на театрални проекти
Издателство Стигмати на 5 години, Марин Бодаков
Книга за проф. д-р Цеко Торбов, Людмил Димитров
Книгата Филмови трохи на Петър Увалиев, Анахит Хачикян
Анимационният семинар в Лесидрен, Боряна Матеева
Международният фестивал Видеоархеология, Светла Петкова
Изложбата Думи и графити в НГЧИ, Мария Славчева