Изборът на "Култура"


Етнология на суфитските ордени -
теория и практика


Съставители Антонина Желязкова и Йорген Нилсен

Издание на Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействие
и Център за изследване на исляма и връзките между
исляма и християнството