Честито!


Защитата Джими
На 28 ноември т.г. беше защитена дисертация на тема "Жанрова специфика на семантичното моделиране в лириката (Канонът Яворов)" от автора на "Култура" Димитър Камбуров. Научният ръководител проф. д-р Никола Георгиев представи най-добрата възможна защита, като изтъкна приликите между собствената си дисертация и тази на Димитър Камбуров. Както сполучливо изтъкна доц. Клео Протохристова, и двамата рецензенти (проф. д.ф.н. Добрин Добрев и доц. д-р Миглена Николчина) почувстваха нужда да говорят за собствените си теоретични позиции, да защитават самото ядро на становищата си. Присъстващите в залата не пропуснаха да забележат и канонотворческата амбиция на текста, и сериозната й подплата. От техните думи и от чутите цитати останахме с впечатлението, че дисертацията е серт в тезите си, филигранна в изказа си и рационална в обосновката си.
Читателите на "Култура" едва ли биха могли да сбъркат този почерк. Честито! Чакаме книгата.

Култура