Министерството на културата за втори път (след 100-те дни на правителството) даде голяма пресконференция - този път за международната си дейност. Както и първия път, "отчетеното", наред с трудовите характеристики на висшите администратори във ведомството, съдържаше и някои добри намерения.
Оказа се, че България (втора след Кипър от страните кандидатки за ЕС) още миналата година - на 20 ноември 2000, е приключила преговорите с ЕС. Тези преговори засягат хармонизацията в законодателството. Приключили сме сравнително бързо, защото Европейската комисия е признала нашия Закон за радио и телевизия за "много модерен". И това ни дава "реален достъп до европейските програми". Сега МК успява за втори път да спечели проект, финансиран от програма ФАР, макар че за тази програма културата не е преоритет. Ако първия път с нейна помощ е създаден Евро-българския културен център, сега ще бъдат отпуснати средства за културен туризъм. Развитието на културния туризъм още от самото начало беше заявено като задача от този екип на министерството. И като че ли той си дава и сметка за трудностите в изпълнението й. Ще бъде необходимо сътрудничество с много други ведомства, тъй като туризмът предполага добра инфраструктура. Един от бъдещите капани пред този проект е дали средствата, набрани от културния туризъм, действително ще се реинвестират в културата, а не някъде другаде - само в туризма, да речем.
Другото отчетено е, че Българският културен център във Виена - Дом Витгенщайн, ще се ремонтира; с австрийски средства, след преодоляването на заплетен юридически казус, свързан с това, че Домът е собственост на нашата държава. Освен това ще участваме във втората част на проекта "Мозайка". Това е регионален проект на Съвета на Европа за Югоизточна Европа, занимаващ се с "формулиране на национални културни политики". Със средства на Съвета ще бъдат преведени на български език анализите от музейния и книжния сектор, извършени през първата част на "Мозайка". По "Мозайка 2" могат да се получат до 100 000 евро за конкретен проект при условие, че е иницииран от три държави. Пари - до 250 000 щ. долара, очакваме и от пилотен проект на японското правителство, който се занимава с реставрация и опазване на археологически обекти. В намеренията на министър Абрашев влиза активирането на културните ни връзки с Русия (където той е на посещение тази седмица), както и приключване на преговорите за разкриване на български културен институт в Македония.

Ирина Илиева