Изборът на "Култура"


История. Разказ. Памет

Под научното ръководство на Ивайло Знеполски

Издание на Дом на науките за човека и обществото
София, 2001
Цена 6 лева