mem

...един след друг напускам себе си, един след друг се връщам друг при мене.

Георги Рупчев напусна живота, напусна и смъртта. И пристигна преди нас в праведната твърд на поезията, избраното от него честно и безмълвно място. "Повече бяхме, все по-малко оставаме. Често изчезва по някой, но нали затова бяхме тръгнали."
Георги Рупчев напусна стихийното Нищо и остави незаменими стихотворения, книги. Ще ги износваме като дрехи, за да стоплим малко-отмалко собствените си несдържани трагедии.


Марин Бодаков