Сбогуване с

Георги Рупчев
(1957 - 2001)


Ани Илков
Силвия Чолева
Миглена Николчина
Румен Леонидов
Марин Бодаков