Критическото мислене е вече базово понятие в учителската практика, това заяви Людмил Попов, учител по български език и литература на представянето на първия брой на сп. "Критическо мислене". То е българският аналог на международното списание "Thinking classroom", което се издава с подкрепата на института "Отворено общество" и Международната асоциация по четене, която също има свой филиал у нас. Самото издание е част от проекта "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане", разработен върху модерни за XX-ия век методи на обучение: конструктивисткия, свързан с Жан Пиаже (от 1955 г.), на метапознавателното учене, свързан с Ан Л. Браун (от 1978 г.) на Лев Виготски, Изабел Бек и др. Най-общо казано тези методики имат за цел активирането на вниманието на ученика, провокиране на самостоятелно (ерго критично) осмисляне на информацията.
Засега българското списание, което е с тримесечна периодичност, повтаря рубриките на международното и е по-скоро дайджест на материалите на Асоциацията по четене. Намерението на отговорния му редактор Юлиян Наков (зам. министър на образованието) е то да се превърне в арена за дискусия на българските учители (и ученици - в електронния му вариант).

И.И.