Настоящата книга обсъжда промените в езика и визуалните кодове на медиите през 90-те години. Акцентът е поставен върху напрежението между континуалност и прекъсване на традицията.
В предложените анализи медиите не са самотен актьор на сцената на събитията. Партнират им икономиката, политиката, Възраждането, постмодернизмът, рекламата, литературата, модерността.
Обединяващата рамка на прехода е кризата на репрезентациите, която се разпростира от употребата на думите и образите в средствата за масова информация до политическите практики.


Из книгата на Орлин Спасов Преходът и медиите. Политики на репрезентация. (България 1989-2000), издадена от Университетското издателство "Св. Климент Охридски" и Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет.