Повествованието на втората част от "Бивалици"-те на Вера Мутафчиева "историзира разрухата на интимното". Затова "отелесненият, физиологизиран стил позволява да се видят последиците от социалната инженерия на комунизма", а авторката "отчетливо прилага генетичния тип автобиографично писане, дискретната романност, интелектуализма на прозаическия стил". Докато първата част полага "словесната твърд, регламентирана с четивност и изучаемост", втората се характеризира с "помитащата колективност" на герои без имена, а само с инициали.
Това са фрагменти от словото, с което на 4 декември т.г. Ани Илков представи продължението на автобиографичния роман на Вера Мутафчиева "Бивалици", издаден от "Анубис". Според самата авторка, Ани Илков (който представи и първата част преди година) е един от малцината, които обясняват в собствените й книги неща, които и тя не знае.
Изборът на място за премиерата бе символичен - от Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Вера Мутафчиева започва професионалния си път. Затова - преди да говори за своята книга - авторката с носталгия си спомни за "израстването" на библиотеката от барака в задния двор и сподели загриженост за бъдещето й.
Вера Мутафчиева поясни, че втората част на автобиографичния й роман не може да се нарече ведра и жизнерадостна, тъй като отрязъкът описано време (1947-1955) не предразполага към хумор. Но пък обеща третият том да компенсира тази липса, защото ще описва "плътно" научната среда, за която хуморът, според авторката, е свойствен и привичен.
Ръкописът на втория том от "Бивалици" е бил подготвен още през 1985 г., но е издаден сега след цялостна преработка. Проф. Мутафчиева добави, че в книгата с работно заглавие "Моите университети" има по-малко снимки, отколкото в първа част, тъй като "годините са били такива, че на малцина им е било до фото".
А само два дни след премиерата на автобиографичния си роман Вера Мутафчиева представи и "Навиканите Балкани" - есета, отпечатвани по различни поводи в отделни издания, включително "Култура". Авторката синтезира общия дух на книгата, издадена от "Балкани", с думите: "Балканите са прекрасно място за живеене; dolce vita - каквото си искаме, това и правим."

Анахит Хачикян