Образът на различните вероизповедания в киното и телевизията в страните в преход на Балканския полуостров. На тази тема от 29. 11 до 3. 12. 2001 в Бистрица се състоя семинар, подготвен от екуменическата културна организация "Светлина" - София, с финансовата подкрепа на Световната асоциация за християнска комуникация (WACC) - Лондон, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - Берн (офис за сътрудничество - София) и Интерфилм - Цюрих. Той бе продължение на поредица от семинари, проведени в различни европейски страни, според изготвената в Брюксел програма "Да се даде душа на Европа". В пленарните заседания и дискусиите, ръководени от Адела Пеева, президентка на ЕКО "Светлина", участваха едни от спонсорите на семинара - д-р Прадип Томас от WACC и Ханс Ходел от Интерфилм, гости от Албания, Босна, България, Македония, Югославия и Западна Европа, работещи в областта на медиите, комуникациите и аудио-визуалните изкуства, а също и представители на различни религии.
Показаните игрални, документални и tv-филми откроиха както своеобразието, така и родството на взаимоотношенията между етническите и верските общности в отделните балкански страни.

Неда Крънзова-Станимирова