Изборът на "Култура"


Георги Фотев
Граници на политиката
Издателство ЛИК
София, 2001
цена 20 лева


Орлин Спасов
Преходът и медиите
Политики на репрезентация 1989 - 2000
УИ Св. Климент Охридски
София, 2000