СЕМ тръгна
по кривите стъпки на НСРТ


Новият Съвет за електронните медии вече се отчете с първото си решение: генералната директорка на Българската национална телевизия Лили Попова беше свалена и на нейно място за временно изпълняващ длъжността беше назначен Кирил Гоцев, бивш технически и административен директор на медиата по времето на Хачо Бояджиев. Председателката на СЕМ Маргарита Пешева се постара от своя страна лично да връчи заповедта за отстраняването на досегашната директорка, обяснявайки при това надълго и нашироко, че актът на съвета съвсем не бил политически, а законосъобразен - просто Лили Попова нямала необходимите 5 години стаж в телевизията, за да е неин шеф.Ф Сигурно е така, по-вероятно е да е така. Само че това не променя нищо: в тъй нареченото публично пространство всяка персонална смяна, особено когато е в медиите, се провижда като политическо, не като юридическо действие. С други думи, каквото и да обясняват членовете на СЕМ, за широката публика нещата са си заковани: Лили Попова е сменена не поради формалностите на закона, а заради (съ)държанието на политиката. Която и в настоящия случай се показа еднозначна и единосъщна в отношението си към националните електронни медии, интерпретирайки ги не като обществени, а като държавни, тоест не като свободни и независими, а като рупор и инструмент на властта.
Да, Лили Попова не беше идеалната директорка на БНТ (впрочем дали има такъв идеален шеф, като изключим, разбира се, анекдотите, които се разправят за Иван Славков?) По нейно време телевизията окончателно се предаде на властта, превърна се в нейна маша и нито се опитваше, нито пък искаше да излезе от тая си неблаговидна роля. Тя всъщност беше човекът, който в качеството си телевизионен шеф извървя последния етап от пътя, начертан още от Асен Агов: телевизията да върви след победителите. Без никакво усъмняване препаса престилката на политическа прислужница и кръшно се впусна да носи сладки и захаросани (информационни) блюда на своите господари. Но актът, предприет от СЕМ, и то в зората на неговото функциониране, не обещава, че тази позорна позиция на БНТ ще бъде променена, напротив - обещава единствено, че синята престилка ще бъде сменена с такава на две жълти ивици. В този смисъл новият медиен съвет се прояви като верен изпълнител на "мокрите поръчки" на Новото време, тоест той отново даде хляб на злоустите да твърдят, че неговото съществуване е извикано от вменената му същност на гавазин на властта, не от нуждата (наистина голяма) и в България да има обективен медиен регулатор. Така СЕМ тръгна по кривата пътека на НСРТ, стъпи накриво, както своя предшественик, и категорично се лиши от авторитет за в бъдеще. И хич няма да е изненада, когато и той свърши като предходника си - низвергнат, недолюбван, презиран. Отвсякъде гонен и навсякъде оплют.

Митко НовковПетък,
ранна утрин