Инфекцията на модата е колективен литовски проект на художниците и модни дизайнери Йоланта Римкуте и И. Шевяковайте (композитор - Антанас Ясенка, аромати - С. Степанов, видео - А. Якучионис, фотограф - М. Езерскис).
Проектът-илюзия си поставя простички, но фундаментални въпроси: Що е мода? Кой прави модата? Човекът ли променя дрехата? Или дрехата - човека? Двудневната демонстрация във Вилнюския изложбен дворец носи предколедно настроение, тя прави усилие да примири възможното и действителността, да направи човеколюбив жест към поне локалната и временна красивост на обикалящия ни свят. Тя провокира привичните очаквания и основания на модата, изпробва нейните правила и граници, игрово и някак весело говори за евентуалния й край.
Накратко проектът е следният. Избират се не професионални манекени, а типажи от улицата. След опознаването им се проектират костюми за конкретния човек. На видео се заснема дефилирането на тези хора-персонажи в естествената им среда. После на фона на видеокадрите те преминават и по подиума, но вече в делничното си облекло. Възникналата напрегнатост между двете визии помага на зрителите да си задават въпроси (посочените по-горе, а и много други).
Авторите дори пред Коледа не бягат от очевидния трагизъм, излъчван от повечето им персонажи, но даряват на себе си, на тях, на нас и някаква просветлена ирония към живота.

Никола Вандов