Театърът на 90-те. "Реплика от ложата" и други текстове е заглавието на първата книга на Виолета Дечева - един от най-талантливите и активни театрални критици днес, театрален наблюдател на вестник "Култура". Изящно оформеното книжно тяло (художник Веселин Праматаров, издателство "Сонм", С., 2001, 344 стр.) съдържа 202 статии, портрети, рецензии и бележки, излизали предимно във в. "Култура". Книгата е своеобразен критически дневник. Така е и структурирана - хронологично по години (от 1991 до 2000) и по дати на публикуване. Смисълът на подобни книги е във възможността театралният процес у нас (схващан достатъчно отворено, защото в изданието се рецензират и театрални книги, социокултурни феномени, гастролиращи у нас чужди спектакли, и т. н.) да бъде събран и огледан от една гледна точка (естествено развиваща се през годините), от позициите на единни критерии. Бъдещият изследовател на българския театър не може да подмине тази книга. Нито днешният читател, особено онзи, който е свързан професионално с нашия театър. Очевидно тази културна значимост е била аргументът, спечелил подкрепата за изданието на Швейцарската фондация за култура "Про Хелвеция", отдел "Изток - Запад".

К