Честито!


На 2 януари 2002 г. Блага Димитрова скромно отпразнува своя 80-ти рожден ден.
В своите най-важни творби поетесата показа как чрез гласовете на паметта и съчувствието човек може да съхрани собствената си самоличност насред репресии. Тя прослави силните мускули на словото, което мъдро руши забрани и създава пространства на строга свобода. Изказът й изостряше и разхлабваше интимните апории, сковаваше се и ни разковаваше.
За много хора прочитът на нейните стихотворения, романи, пътеписи, биографии се превръщаше в отрезвяващо откровение. "До утре", "Отклонение", "Пътуване към себе си", инкриминираната "Лице", "Лабиринт" - всички тези книги с даровита твърдост сочеха към интелектуалните хоризонти на човешкото достойнство.
Драматична литературна и обществена фигура, Блага Димитрова преживя тези 80 години истински сложно. Нейният съдбовен усет за времето преобразува собствените й съгласия в катартични несъгласия с режима, в противоречиви игри... Житейските лъкатушения на поетесата, дисидентката, вицепрезидентката предизвикват респект пред съпротивата й срещу "голямото шарено нищо", каквото представлява(ше) България. Права или не, но винаги съпротива с труден, особен почерк.
Днес вече почваме да усещаме дистанция между нас и Блага Димитрова. Дистанцията, която условно наричаме "класика".
За много години!

Култура