Център за изкуства "Сорос" - София
Кандидатстване за модули
Културна политика и Културна връзка за 2002 г.


Международната програма "Изкуство и култура" на институт "Отворено общество" - Будапеща, и ЦИС - София, обявяват следните срокове за кандидатстване по различните модули на програмата през 2002 г.:
"Културна политика": 1 сесия - 15 януари 2002 г.; 2 сесия - 1 юни 2002 г.
"Културна връзка": 1 сесия - 18 януари 2002 г.; 2 сесия - 29 март 2002 г.; 3 сесия - 7 юни 2002 г.; 4 сесия - 5 септември 2002 г.
През 2002 г. ще бъдат обявени и два нови модула на програмата: "Мост на разбирателство" и "Поглед навътре". Сроковете за кандидатстване по тях предстои да бъдат уточнени.
Подробна информация за отделните модули и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните адреси: www.batory.org.pl/art и www.sca.bg
както и в офиса на ЦИС - София (ул. "Ангел Кънчев" 19, София 1000).