Културен коктейл

Блага Димитрова на 80
Стоян Дуков на 70
Постановки и публикации, Никола Вандов
Кръгла маса за финансиране на културата, Ирина Илиева
Обновена книжарница Писмена, Анахит Хачикян
Последната книга на Георги Рупчев, Марин Бодаков
Образи на преобразуване на Надежда Олег Ляхова, Мария Василева
Любовни рисунки на Петринел Гочев в Теста, Мария Славчева
Фотоинсталацията на Евгения Христова, Мария Славчева
Конгрес на американската славистика, Красимира Димитрова

Кандидатстване за модули Културна политика и Културна връзка