И Деяна Стаматова

си отиде. Тя беше искрен приятел, честен човек; честен и искрен фотограф, за когото обектът бе по-важен от фикцията.
Мир на праха й.


К